പരിപാടിയെ കുറിച്ച്

എന്താണ് വൈഗ - അഗ്രിഹാക്ക് 2021

കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാർ - കൃഷി വകുപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വൈഗ കാർഷികോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി, വിദ്യാർത്ഥികൾ, കർഷകർ തുടങ്ങിയ പൊതു ജനങ്ങളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചു നടത്തപ്പെടുന്ന കേരളത്തിന്റെ കാർഷിക രംഗത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഹാക്കത്തോൺ മത്സരമാണ് “വൈഗ - അഗ്രിഹാക്ക് 2021”. കൃഷി, ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണ നിർവ്വഹണ രംഗം, കാർഷിക മേഖലയിലേക്ക് യുവജന പങ്കാളിത്തം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ നിലവിലുള്ള വിഷയങ്ങൾക്ക് സാങ്കേതികവും അല്ലാതെയുമുള്ള പരിഹാര മാർഗ്ഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക എന്ന ലക്‌ഷ്യത്തോടെയാണ് കേരള സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പ് “വൈഗ -അഗ്രിഹാക്ക് 2021” അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കേരളത്തിന്റെ കാർഷിക മേഖല നിലവിൽ നേരിടുന്ന പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അവയെ പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ആയി അവതരിപ്പിക്കുകയും, സ്‌കൂൾ വിദ്യാർഥികൾ, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ,കർഷകർ, സ്റ്റാർട്ട് അപ്പുകൾ, പൊതുജനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു പ്രശ്ന പരിഹാര മത്സരത്തിൽ പങ്കാളികളാകാൻ അവസരം നൽകുന്നു.

36 മണിക്കൂർ നീണ്ട പ്രശ്നപരിഹാര മത്സരമായ വൈഗ - അഗ്രിഹാക്ക്, കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ അനുസരിച്ചു ഇടവേളകൾ നൽകിക്കൊണ്ടായിരിക്കും നടത്തപ്പെടുന്നത്. സോഫ്റ്റ്‌വെയർ, ഹാർഡ്‌വെയർ വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ഹാക്കത്തോണിൽ (a) സ്‌കൂൾ വിദ്യാർഥികൾ, (b) ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ, (c)കർഷകർ / പൊതുജനങ്ങൾ / പ്രഫഷനലുകൾ / സ്റ്റാർട്ട് അപ്പുകൾ എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു കാറ്റഗറിയായി മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നു. കാർഷിക മേഖല നേരിടുന്ന വിവിധ വിഷയങ്ങൾ, കൃഷി വകുപ്പിന്റെ ഭരണ നിർവ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രശ്‍നങ്ങൾ, പൊതു സമൂഹത്തെ, വിശേഷിച്ചും യുവാക്കളെ കാർഷിക മേഖലയിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനുതകുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകുന്ന പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് അഗ്രി ഹാക്കിൽ അവതരിപ്പിക്കുക. ടീമുകൾക്ക് വിദഗ്ധ നിർദ്ദേശം നൽകുന്നതിനും, സൊല്യൂഷനലുകളിലേക്ക് എത്തുന്നതിനുള്ള സഹായം നൽകുന്നതിനായി മെന്റർമാരുടെ പാനൽ സജ്ജീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ടീമുകൾക്ക് ജനുവരി 22 മുതൽ 31 വരെ അഗ്രി ഹാക്ക് പോർട്ടൽ വഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ജനുവരി 31 11:59 PM നു മുൻപായി തന്നെ ടീമുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് സൊല്യൂഷനുകൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ആശയങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രായോഗികത, സുതാര്യത,സാങ്കേതിക മികവ്, ചിലവ് തുടങ്ങിയവ കണക്കിലെടുത്തായിരിക്കും വിദഗ്ദ്ധരടങ്ങുന്ന ജൂറി ടീമുകളെ ചുരുക്കപ്പട്ടികയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഓരോ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഇപ്രകാരം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന 20 മികച്ച ടീമുകൾക്കായിരിക്കും തൃശൂരിൽ നടക്കുന്ന വൈഗ - അഗ്രിഹാക്കിന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. 2021 ഫെബ്രുവരി 11 മുതൽ 13 വരെ നടക്കുന്ന ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെയിൽ മത്സരാർത്ഥികൾ, അവർ നിർദ്ദേശിച്ച പ്രശ്ന പരിഹാരം (സൊല്യൂഷൻ) പ്രായോഗിക തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാവുന്ന വിധം വികസിപ്പിക്കുകയും അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം. വിത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളായി നടക്കുന്ന വിലയിരുത്തലിൽ മികച്ച 10 ടീമുകളെ വീതം പവർ ജഡ്ജ്‌മെന്റ് എന്ന അവസാന റൗണ്ടിലേക്ക് കണ്ടെത്തുന്നു. പവർ ജഡ്ജെമെന്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ റൗണ്ടിലെ വിജയികളാകും ഹാക്കത്തോൺ വിജയികൾ.

മികച്ച പരിഹാര മാർഗ്ഗങ്ങൾക്ക് സമ്മാനങ്ങളും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും നല്കുന്നതിനോടൊപ്പം, കൃഷി വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അത്തരം പരിഹാര മാർഗ്ഗങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിന് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. 

Modern Equipment

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

The Best Experts Dolore Magna Aliqua. Ut Enim Ad Minim Veniam, Quis Nostrud Exercitation Ullamco Laboris Nisi Ut Aliquip Ex Ea Commodo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis.

0 +
Teams
0
വിഷയങ്ങൾ
0 +
Judges
മലയാളം