Got Questions?

Frequently Asked Questions

ടീം രജിസ്ട്രേഷനുകൾ അഗ്രി ഹാക്കിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് ആയ www.vaigaagrihack.in മുഖേന ടീം ലീഡർമാർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രക്രിയ ചുവടെ പറയുന്ന വിധത്തിൽ ആയിരിക്കും:

വൈഗ അഗ്രി ഹാക്ക് വെബ്സൈറ്റ് www.vaigaagrihack.in സന്ദർശിച്ചതിനു ശേഷം രജിസ്റ്റർ ബട്ടൺ അമർത്തുക. ശേഷം നിങ്ങളുടെ ടീമിനായി ഒരു ലോഗിൻ ഐഡി സൃഷ്ടിക്കുക.

തുടർന്ന് വരുന്ന ഫോമുകളിൽ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകി, നിങ്ങളുടെ ടീം കാറ്റഗറി തിരഞ്ഞെടുക്കുക (സ്കൂൾ, കോളേജ്, ഓപ്പൺ). കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ടീമിനായി ഒരു പേരും നൽകുക. രജിസ്ട്രേഷന് സമയത് നൽകുന്ന ടീം നെയിം പിന്നീടൊരിക്കലും മാറ്റാവുന്നതല്ല. submit ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ, ഇമെയിൽ എന്നിവ വെരിഫിയ ചെയ്യാനായി ഓടിപി എന്റർ ചെയ്യുക.

ടീം ലീഡറുടെ ഇമെയിലിലേക്ക് വരുന്ന confirmation mail ൽ നിന്നുള്ള ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചു അക്കൗണ്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യുക. വെരിഫിക്കേഷൻ പൂർത്തീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ടീം ലീഡർക്ക് മറ്റു ടീമംഗങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ നൽകാവുന്നതാണ്.

മുഴുവൻ വിവരങ്ങൾ നൽകിയ ശേഷം സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ അമർത്തുക.

ഒരു ടീമിൽ 2 മുതൽ 5 വരെ അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. എല്ലാ ടീമംഗങ്ങളും ടീം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന അതേ ക്യാറ്റഗറിയിൽ തന്നെ ഉള്ളവർ ആയിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു ടീമിൽ മറ്റു ക്യാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നവർ അംഗങ്ങളായിരിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല (ഉദാ: സ്‌കൂൾ ക്യാറ്റഗറിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ടീമിൽ എല്ലാവരും സ്‌കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെ ആയിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്, കോളേജ് ക്യാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നവർ ഇതേ ടീമിൽ അംഗമായിരിക്കാൻ പാടില്ല).

നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് എറ്റവും കാര്യക്ഷമമായി പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്ന പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഒരു ടീമിന് ഒരൊറ്റ പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രമേ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കൂ. ഒരിക്കൽ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ പിന്നീടൊരിക്കലും മാറ്റാവുന്നതല്ല. അതാത് ക്യാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ടീമുകൾ തമ്മിലായിരിക്കും മത്സരം നടക്കുക. ഓരോ ക്യാറ്റഗറിയിൽ നിന്നും വിജയികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യും.

എല്ലാ പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളും ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവ ഓരോന്നും വ്യക്തമായി മനസിലാക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായത് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് എറ്റവും മികച്ച മാർഗം.

പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തിരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പരിഹാരമാർഗങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യലാണ് ആദ്യപടി.

സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി അതിനെ അവതരിപ്പിക്കാം, എന്തൊക്കെ സാങ്കേതികതകൾ ഉപയോഗിച്ചാവണം സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എത്തേണ്ടത് - തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി കണ്ടെത്തുക.

അതിൽ തന്നെ എന്തൊക്കെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ, കുറവുകൾ ഒക്കെ സംഭവിച്ചേക്കാം എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പഠനം നടത്തുകയും മേഖലയിലെ മുതിർന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, വിദഗ്ദർ, സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നിവരുമായും ചർച്ച ചെയ്ത് എങ്ങനെ കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ സൊല്യൂഷൻ വികസിപ്പിക്കാമെന്നും ചിന്തിക്കുക.

ഓൺലൈൻ പോർട്ടലിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ടീം ലീഡറിന് മാത്രമേ ആശയങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ. ആശയങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി 31 ജനുവരി 2021 ആണ്. ഇതിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. ടീം ലീഡർമാർ www.vaigaagrihack.in ൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവരുടെ ആശയങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുക.

അതെ. തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളിൽ സമർപ്പിച്ച പരിഹാരങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ടീമുകൾ ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെയിൽ 36 മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള തത്സമയ ഹാക്കത്തോണിനായി ടീമുകൾക്ക് ഇതേ പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ നൽകും.

മൂല്യനിർണ്ണയ മാനദണ്ഡത്തിൽ ആശയത്തിന്റെ പുതുമ, ലാളിത്യം, വ്യക്തത, ചെലവ്, സാമൂഹിക പ്രസക്തി, പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമത എന്നിവ ഉൾപ്പെടും. ജൂറിയുടെ തീരുമാനം അന്തിമമാണ്, കൂടാതെ ഹാക്കത്തോണിന്റെ ഏത് ഘട്ടത്തിലും ഏതെങ്കിലും ടീമിനെ അയോഗ്യരാക്കാനുള്ള അവകാശം ജൂറിക്കുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

ജൂറിയുടെ സമഗ്രമായ വിലയിരുത്തലിനുശേഷം, ഓരോ വിഭാഗത്തിലും വിജയിക്കുന്ന മൂന്ന് ടീമുകളെ വീതം തിരഞ്ഞെടുക്കും. സ്കൂൾ കാറ്റഗറി ടീമുകൾക്കുള്ള സമ്മാന തുക ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് യഥാക്രമം Rs. 25000, Rs. 15000, Rs. 10000. കോളേജ്, ഓപ്പൺ കാറ്റഗറികൾക്ക് Rs. 100000, Rs. 75000, Rs. 50000 എന്നിങ്ങനെയായിരിക്കും ആദ്യ മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് യഥാക്രമം നൽകുക. കൂടാതെ, ഏറ്റവും നൂതനമായ ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന മൂന്ന് കർഷകർക്ക് 50000 രൂപ വീതം നൽകും

മറ്റ് ഹാക്കത്തോണുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ, സ്കോളർഷിപ്പുകൾ, ഗ്രാന്റുകൾ, ഇൻഡസ്ട്രി എക്സ്പോഷർ, ഹാക്കത്തോണിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിലൂടെ അവരുടെ ആശയങ്ങൾ പ്രായോഗിക മോഡലുകളായി വികസിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങൾ VAIGA അഗ്രി ഹാക്ക് 2021 ഉറപ്പാക്കുന്നു.

സൊല്യൂഷൻ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിക്ക് മുമ്പായി ടീം ലീഡർ ഒഴികെയുള്ള ടീം അംഗങ്ങളെ മാറ്റാൻ കഴിയും. ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ടീം ലീഡറെ മാറ്റാൻ കഴിയില്ല.

ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെയ്ക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എല്ലാ ടീമുകളിലെ അംഗങ്ങളും സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച ഏതെങ്കിലും തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ (ആധാർ, പാസ്‌പോർട്ട്, വോട്ടർ ഐഡി കാർഡ് മുതലായവ) വേദിയിൽ കൊണ്ടുവരണം. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച രേഖകളിലൊന്നിനൊപ്പം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ നൽകുന്ന ഐഡി കാർഡും വിദ്യാർത്ഥി ടീമുകൾ (സ്കൂൾ, കോളേജ്) കൊണ്ടുവരണം.

മലയാളം